Conclusion in Treatment


The project has been performed for 7 years, we have helped hundreds people with different situations including those who have chronic diseases. Some of them followed the regular treatments and some of them did not. Normally from 1 treatment to maxium 10 treatments, the patient could get a significant improvment of self-defense/self-healing system and get the energy back. For the patients who have chronic diseases then the treatments need keep at least once of week for at least 6 months; if the patient has chemotherapies and/or radiation against cancer during the time, the treatments should keep at least one year regularly. These treatments could pause the development of chronic diseases and even recover health individually.


 Start today to get your private treatments for keeping a good health!Projektet har pågått i 7 år, vi har hjälpt hundratals människor i olika situationer inklusive de som har kroniska sjukdomar. Några av dem följde de regelbundna behandlingarna och några av dem gjorde inte. Normalt från 1 behandling till max 10 behandlingar kan patienten få en meningsfull förbättring av självförsvar/självläkande system och få tillbaka energin. För patienter som har kroniska sjukdomar måste behandlingarna behållas minst en gång i veckan i minst 6 månader; om patienten har cellgifter och/eller strålning terapier mot cancer under tiden bör behandlingarna behållas minst ett år regelbundet. Dessa behandlingar kan pausa utvecklingen av kroniska sjukdomar och till och med återhämta sig individuellt.


Börja idag få dina privata behandlingar för att behålla en bra hälsa!


                                                                               2022-12-28