Behandling personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen(GDPR) för denna personuppgiftsbehandling. Vi följer offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och med sekretess