Behandlingar

Läs mer om Nålfri Akupunktur och

Tuina Massage på tidningen Häsa

Akupunktur:

Akupunktur kom till Sverige på 60-talet, men har använts Inom traditionell kinesisk medicin i tusentals år.

I Kina upptäcktes för länge  sedan att stimulering av vissa punkter på huden kunde påverka olika organ och funktioner i kroppen. Man kunde på det sättet kunde reglera olika störningar. Fram till i dag har omkring 2000 så kallade retningspunkter lokaliserats. Av dessa är ungefär  360 relativt vanliga i behandling.

Vissa punkter på huden är mer tillgänglig för  behandling.   Avsikten  med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen. Man löser upp energiblockeringar och leder överflödet av energi från vissa områden till områden med för lite energi.  Målet är att nå energetisk balans.

 

Det finns olika sätt att behandla med akupunktur, från ren symtombehandling med hjälp av lokala punkter till en generell balansering av kroppens energier, vilket är den  behandlingsform som brukar kallas traditionell   akupunktur.   Det används för behandling av  en mängd fysiska och psykiska problem. Akupunktur används även i förebyggande syfte.

 

Tuinamassage:

Tuina är en djupgående massageteknik som använder både akupressur och olika mobiliseringsgrepp.    Metoden används för att behandla såväl muskler och leder, som inre organ. Målet  med behandlingen är att balansera  yin och yang i meridianer och organ, att stimulera immunsystemet och att reglera energi- och blodflödet.

 

Tuina används vid bland annat problem i muskler och senor, vid problem i andningsvägar och matsmältningssystem samt menstruationsproblem. I kina praktiseras tuina bland annat inom ortopedi, barnmedicin, rehabilitering och idrottsmedicin. 


Akupunkturbehandling av vissa smärtor, som exempelvis huvudvärk, migrän och axelsmärta, kan kombineras med Tuinamassage. Denna behandling förstärker effekten av nålfri akupunktur. Om man har kontaktallergi, eller metall-stent i hjärtat, är det inte lämpligt med nålfri akupunktur. Istället kan man då få Tuinamassage.

 

Om man har smärtor eller några problem i kroppen, kan man känna mycket ont när man trycka några särskilda punkter. Koppningen är en traditionell metod / ett bra sätt att undvika denna obehaliga känsla, men kan man få blåmärke eller kliande blåsor. Samtidigt med Tuinamassagen erbjuder Wendy Chen vid behov även koppning på grund av kunders tillstånd och önskan för att få bättre effekt och påskynda kroppens rehabilitering.


``Yin Yang`` och `Wu Xing" 

är viktigast. och mest grundläggande, inom traditionell kinesisk medicin. Både akupunktur och massage, utgår från de fem elementen "Wu Xing".

 

De fem elementen "Wu Xing" förklarar processen som är grundläggande för naturens omlopp, och som också relateras till kroppen via meridianerna och organsystemen. Det kinesiska ordet "Xing" betyder processen där saker och ting påverkar varandra.
Kost och sjukdomar, rådgivning:

Med sin kunskap som farmakolog, och sin erfarenhet inom medicinsk forskning. Kan Wendy Chen ge dig råd om matvanor, vitamin- och mineraltillskott.


Skönhetsterapi:

Genom att balansera kroppens meridianer, förbättra energin och bryta blockeringar, byggs ansiktets muskler upp, med minskade ålderstecken som följd.

Wendy Chen ger även råd om bantning och kosthållning.


Sjukdomar:

Wendy Chen Hälsoklinik hjälper till med en mängd fysiska och psykiska besvär. Exempel på problem, som akupunktur och massage kan behandla. Wendy kombinerar både västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin (TCM) för att ge kunder en professionell och bekväm behandling. Wendy har erfarenheter av behandling med nålfri akupunktur och Tuinamassage vid diskbråck, ischias, idrottsskador, periartrit, ansiktsförlamning, trigeminusneuralgi, kronisk ryggvärk, nackspärr, migrän, urtikaria, artros, artrit, PMS, IBS, cancerrehabilitering med mera.

 


  Muskelvärk

  Kronisk ryggvärk

  Domningar, stickningar i ben och armar (pga diskbråck eller spinal stenos)

  Axelsmärta

  Tennisarmbåge

  Nackspärr

  Artros

  Mensbesvär

  Barnlöshet

  Klimakterietbesvär 

  Prostatabesvär

  Mag- och tarmbesvär

  Viktproblem   

  Håravfall

  Acne

  Migrän och spänningshuvudvärk

  Depression, ångest, stress

  Trötthet

  sömnproblem

  Allergi och astma

  Rehabilitering efter stroke (paralys)

  Insulinoberoende diabetes

  Stöd för Cancer cytostatikabehandlingen genom holistisk balans av immunoförsvar