behandlingar

Akupunktur:

Akupunktur kom till Sverige på 60-talet, men har använts Inom traditionell kinesisk medicin i tusentals år.

I Kina upptäcktes för länge  sedan att stimulering av vissa punkter på huden kunde påverka olika organ och funktioner i kroppen. Man kunde på det sättet kunde reglera olika störningar. Fram till i dag har omkring 2000 så kallade retningspunkter lokaliserats. Av dessa är ungefär  360 relativt vanliga i behandling.

Vissa punkter på huden är mer tillgänglig för  behandling.   Avsikten  med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen. Man löser upp energiblockeringar och leder överflödet av energi från vissa områden till områden med för lite energi.  Målet är att nå energetisk balans.

 

Det finns olika sätt att behandla med akupunktur, från ren symtombehandling med hjälp av lokala punkter till en generell balansering av kroppens energier, vilket är den  behandlingsform som brukar kallas traditionell   akupunktur.   Det används för behandling av  en mängd fysiska och psykiska problem. Akupunktur används även i förebyggande syfte.

 

Tuinamassage:

Tuina är en djupgående massageteknik som använder både akupressur och olika mobiliseringsgrepp.    Metoden används för att behandla såväl muskler och leder, som inre organ. Målet  med behandlingen är att balansera  yin och yang i meridianer och organ, att stimulera immunsystemet och att reglera energi- och blodflödet.

 

Tuina används vid bland annat problem i muskler och senor, vid problem i andningsvägar och matsmältningssystem samt menstruationsproblem. I kina praktiseras tuina bland annat inom ortopedi, barnmedicin, rehabilitering och idrottsmedicin. 


Akupunkturbehandling av vissa smärtor, som exempelvis huvudvärk, migrän och axelsmärta, kan kombineras med Tuinamassage. Denna behandling förstärker effekten av nålfri akupunktur. Om man har kontaktallergi, eller metall-stent i hjärtat, är det inte lämpligt med nålfri akupunktur. Istället kan man då få Tuinamassage.

 

Om man har smärtor eller några problem i kroppen, kan man känna mycket ont när man trycka några särskilda punkter. Koppningen är en traditionell metod / ett bra sätt att undvika denna obehaliga känsla, men kan man få blåmärke eller kliande blåsor. Samtidigt med Tuinamassagen erbjuder Wendy Chen vid behov även koppning på grund av kunders tillstånd och önskan för att få bättre effekt och påskynda kroppens rehabilitering.


``Yin Yang`` och `Wu Xing" 

är viktigast. och mest grundläggande, inom traditionell kinesisk medicin. Både akupunktur och massage, utgår från de fem elementen "Wu Xing".

 

De fem elementen "Wu Xing" förklarar processen som är grundläggande för naturens omlopp, och som också relateras till kroppen via meridianerna och organsystemen. Det kinesiska ordet "Xing" betyder processen där saker och ting påverkar varandra.
Kost och sjukdomar, rådgivning:

Med sin kunskap som farmakolog, och sin erfarenhet inom medicinsk forskning. Kan Wendy Chen ge dig råd om matvanor, vitamin- och mineraltillskott.


Skönhetsterapi:

Genom att balansera kroppens meridianer, förbättra energin och bryta blockeringar, byggs ansiktets muskler upp, med minskade ålderstecken som följd.

Wendy Chen ger även råd om bantning och kosthållning.